/ “Matematiğin Felsefi Boyutu: Varoluşsal Sorulara Matematiksel Yaklaşım” - pediaturk