/ “Diferansiyel Denklemler: Matematiksel Modelleme ve Çözümleri” - pediaturk