/ “Piri Reis: Dünya Haritası ile Ünlenen Türk Denizci ve Coğrafyacı”. - pediaturk