/ “Seyyid Vehbi Efendi: İstanbul’un Tarihi ve Coğrafi Özelliklerine Dair Eserleri”. - pediaturk