/ Süleyman Demirel: Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. ve 14. Cumhurbaşkanı ile 10. Başbakanı - pediaturk