/ “Yapay Zeka ve İş Zekası: Veri Analitiği ve Karar Verme Süreçlerindeki Rolü”. - pediaturk