/ “Matematiksel Tıp: Hastalıkların Teşhisi ve Tedavisindeki Rolü” - pediaturk