/ Temel fizik ilkeleri: Newton'un hareket yapısı, termodinamik, elektromanyetizma, kuantum fiziği ve uzay-zaman teorisi - pediaturk