/ “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve Atatürk Dönemi İnkılapları.” - pediaturk