/ “Mantık ve Matematik: Doğru Çıkarımlar Nasıl Yapılır?” - pediaturk