/ “Fizikte Matematiğin Kullanımı: Diferansiyel Denklemler ve Matematiksel Modellerin Gücü” - pediaturk